Repetition är kunskapens moder. I samarbete med Beaverfit Special Operations Equipment kan vi leverera träningsanläggningar för träning av teknik och procedurer från grundläggande nivå till högsta komplexitet. Containermoduler ger hög kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser och med avsevärt kortare byggtider än normalt. Tillbyggnad och modifiering efter hand är aldrig något problem. Här kan du se några exempel på komplex som är i bruk hos förband i USA och Europa.

Genomsök och hkp mock up

En modulbyggnad för dubbelsidig övning i genomsök som dessutom har särskilda inslag för att utmana hundar och hundförare (K9).Högst upp finns en modul för helikopter och repträning. (ADP)
Träningsanläggning särskilt designat för ingenjörstrupper som övar olika former av inbrytning och sök efter försåt vid strid i bebyggelse.

EOD och inbrytning

Ett modulkomplex särskilt designat för ingenjörstrupper som övar olika former av inbrytning och sök efter försåt vid strid i bebyggelse (SIB).
Träningsanläggning särskilt designat för ingenjörstrupper som övar olika former av inbrytning och sök efter försåt vid strid i bebyggelse.

Strid i bebyggelse

Ett komplex som simulerar ett bostadshus för strid eller genomsök vid övning FIBUA eller MOUT. Detta komplex har även särskilt inbyggda funktioner som underlättar övning av försvar av stridsställning.
Träningsanläggning som simulerar ett bostadshus..

Strid i ort

Del av större område för dubbelsidig övning i strid i bebyggelse. På bilden syns också ett torn för repträning, firning och helikoptertjänst - Air delivery platform. Tornet innehåller även ett trapphus och ett hisschakt.
Träningsanläggning för strib i bebyggelse. På bilden syns också ett torn för repträning, firning och helikoptertjänst.

Stridsteknik

Soldater förbereder en inbrytning på en gata i ett bostadskvarter. Beaverfits container-moduler möjliggör kostnadseffektiva lösningar för att skapa stora arealer av byggnader och objekt i olika form och storlek.
Soldater förbereder en inbrytning på en gata i ett bostadskvarter.

Klättring och firning

Ett komplex för teknikträning i centrala London. Polis och militär övar bland annat tekniker i klättring, firning och evakuering i detta komplex med trapphus, hisschakt, korridorer och detaljer för fasadklättring.
Image

Komplex miljö

Ögonblicksbild från ett trapphus under ett genomsök av byggnad.
Ögonblicksbild från ett trapphus under ett genomsök av byggnad.

Realism

Containermodulerna kan designas för att efterlikna olika typer av exteriörer och interiörer.
Containermodulerna kan designas för att efterlikna olika typer av exteriörer och interiörer.

Kostnadseffektiv träning

Övning i repellering på Air delivery platform från en simulerad helikopterskid.
Övning i repellering på "Air delivery platform" från en simulerad helikopterskid

Mångsidigt och utmanande

Detta komplex är utformat för att medge en kombination av urban klättring, bergsklättring och plattform för helikopter och reptjänst.Dessutom är delar av insidan designad för att efterlikna en kollapsad byggnad i syfte att till exempel öva eftersök och evakuering.
tower