Verklighetsnära övningar med skarp ammunition bygger förtroende inom enheten och för den utrustning som ska användas i strid. Tack vare vårt samarbete med Autron ballistic solutions kan vi leverera skräddarsydda skjuthus och skjutbanor med extremt höga krav på konstruktion, luftkvalitet, buller och tryck.Innovation och design skyddar såväl människa som natur från farliga restprodukter, vilka tas om hand och återvinns.

Autron PSMR

Prefabricated Scalable Modular Range. Nyckelhålsfärdiga skjutbanor och skjuthus. Hårdgjord yta är allt som behövs från kundens sida. Modulerna kan byggas till hundratals meter långa banor och med upp till 24 meter i bredd.
Image

Inomhusskjutbana 270 grader

Bilden visar en 50 x 12 meter inomhusskjutbana med 270 graders skjutsektor upp till 7,62 mm med automatkarbin. Banan är 360 grader ballistiskt säker och ljudnivån vid yttervägg är ca 50 Db, vilket motsvarar normal samtalston.
50 meters skjutbana som är ballistiskt säker i alla riktningar

Nyckelhålsfärdig

Skjutbanan levereras nyckelhålsfärdig. Kulfång,ventilation,ljus,klimatanläggning, datoriserat målsystem m.m.- allt är klart för skjutning!
Skjutning inomhus med projicerade mål

Flexibilitet

Bilden visar en skjutbana som är kompletterad med flyttbara ballistiska väggar. Scenariot är förberett för träning av stridsteknik i korridor och rum.
Skjutbana med installerade ballistiska väggar

Mer än bara skjutbana

Skjutbanor från Autron kan snabbt kompletteras med ballistiska byggelement för att skapa nya miljöer.
Övning på skjutbana inomhus

Skjuthus

I samarbete med kunden kan vi designa och bygga skjuthus med samma smarta modulsystem som för skjutbanor. En stor fördel med moduler är att skjutanläggningen kan anpassas och tillbyggas efter hand.
skjuthus design