Verklighetsnära övningar med skarp ammunition bygger förtroende inom enheten och för den utrustning som ska användas i strid. Vi samarbetar med Europas främsta leverantörer av skjutbanor. Dessa anläggningar har  extremt höga krav på konstruktion, god luftkvalitet och låga bullernivåer. Innovation och design skyddar såväl människa som natur från farliga restprodukter, vilka tas om hand och återvinns.

Snabb byggnation

Med smarta modulkoncept kan skjutbanor byggas, modifieras och flyttas på rekordtid. Allt levereras nyckelhålsfärdigt. Hårdgjord yta är allt som behövs från kundens sida. Modulerna kan byggas till små eller stora anläggningar efter kundens behov.
Image

Säkerhet

Skjutbanorna är 360 grader ballistiskt säkra och ljudnivån vid yttervägg är ca 50 Db, vilket motsvarar normal samtalston.
Image

Nyckelhålsfärdig

Skjutbanan levereras nyckelhålsfärdig. Kulfång,ventilation,ljus,klimatanläggning, datoriserat målsystem m.m.- allt är klart för skjutning!
Image

Flexibilitet

Bilden visar en skjutbana som upprättas på mindre än 12 timmar.
Image

Skjuthus

I samarbete med kunden kan vi designa och bygga skjuthus med samma smarta modulsystem som för skjutbanor. En stor fördel med moduler är att skjutanläggningen kan anpassas och tillbyggas efter hand.
skjuthus design