Integritetspolicy

Denna integritetspolicy om hur Tactical Training Systems AB samlar in och använder personuppgifter om dig. Om du har frågor eller kommentarer om denna policy eller hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@tts-sweden.se

 1. Personuppgiftsansvarig

Tactical Training Systems AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 1. Syfte och tillämpning

Det är frivilligt för dig som besöker webbplatsen att lämna personuppgifter i samband med tjänster för att få nyhetsbrev, beställa produkter, informationsmaterial och broschyrer, anmäla dig till event, fylla i webbformulär, osv.
Vi kommer att använda information om dig för följande ändamål:

 • Användning av e-postadress för att svara på eventuella förfrågningar som skickas till oss via webbplatsens kontaktformulär.
 1. Uppgifter som behandlas

Vi behandlar både personligt identifierbar information och icke-personligt identifierbar information om dig. Personligt identifierbar information är information som identifierar dig som individ. Ej personligt identifierbar information är information och annan information som inte avslöjar din personliga identitet.

Personligt identifierbar information. Vi samlar in och behandlar följande information:

 • Du kan använda vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss. För att använda formuläret måste du registrera ditt namn och din e-postadress.
 1. Cookies

En cookie är en liten, enkel fil som skickas med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på hårddisken på din dator eller annan enhet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

 1. Personuppgifter om minderåriga

Tactical Training Systems AB samlar inte in information om ålder och behandlar omedvetet information om barn under 15 år.

 1. Den rättsliga grunden för behandlingen

Vi har grund för att behandla personuppgifter enligt personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning "General Data Protection Regulation".

 1. Tillgång till information

För att säkerställa att behandlingen av uppgifter hos oss sker på ett säkert sätt är det endast särskilt behöriga personer i Tactical Training Systems AB som har tillgång till de uppgifter du lämnar till oss. Antalet anställda med sådan behörighet är begränsat. Åtkomsten till informationen säkras med hjälp av mekanismer för åtkomstkontroll.

Vi kommer inte att avslöja, sälja, distribuera, hyra ut, licensiera, dela eller vidarebefordra information eller personuppgifter till någon tredje part annat än de som ingår i affären och levererar tjänster till Tactical Training Systems AB, såvida vi inte har ditt uttryckliga samtycke till det.

 1. Hur säkerställer vi informationen

Tactical Training Systems AB har fastställt regler och rutiner för skydd av personuppgifter och integritet. Om vi behandlar "icke personligt identifierbar information" i kombination med "personligt identifierbar information" (till exempel ditt namn, kombinerat med geografisk plats) behandlas den övergripande informationen som personligt identifierbar information. Om vi samlar in eller överför känsliga personuppgifter använder vi beprövade metoder för att skydda informationen. Om vi delar dina personuppgifter med en tredje part kommer vi att se till att det finns arrangemang och avtal som säkrar data och förhindrar att tredje part använder personuppgifterna för andra ändamål än vad som avtalats. Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att våra anställda.

 1. Dina rättigheter

Alla som frågar har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter i ett företag enligt personuppgiftslagen 18 § 1 mom. Om Tactical Training Systems AB hanterar personuppgifter om dig har du rätt att få tillgång till dessa uppgifter. I de fall personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller inte är det rätt att behandla dem, kan du be Tactical Training Systems AB att korrigera uppgifterna.

Vi behandlar och lagrar inte information om dig längre än vad som är nödvändigt för det avsedda ändamålet eller för de som krävs enligt befintliga avtal och inte utöver lagliga gränser.

 1. Tillämpning av denna integritetspolicy

Tactical Training Systems AB kan komma att använda den information vi samlar in om dig när vi har anledning att tro att det är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot personer eller enheter som kan skada dig, oss eller andra. Vi kan också lämna ut din information när vi anser att lagen kräver det.

TTS kan dela dina personuppgifter:

 • Mellan TTS:s rättsliga enheter
 • Med TTS:s auktoriserade partners i syfte att fullfölja underhållsavtal
 • I enlighet med vad som krävs enligt lag, till exempel i samband med en myndighetsbegäran, tvist eller annan rättslig process eller begäran
 • När vi har goda skäl att tro att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, till exempel för att utreda eventuella överträdelser av våra villkor eller för att identifiera, förhindra eller upptäcka bedrägerier eller andra säkerhetsrisker
 1. Samtycke, tillämplig lag och jurisdiktion

Denna integritetspolicy gäller för alla användare av vår webbplats. Vi kräver att användarna samtycker till att följa deklarationen som en del av vår relation. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att dina personuppgifter får behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Tactical Training Systems AB lyder under svensk lag.

 1. Ändringar i policy

TTS AB förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy. Alla ändringar träder i kraft när de publiceras och kommer att innehålla information som samlats in från datumet samt befintlig information som innehas av Tactical Training Systems AB.