Om oss

Företagets anställda och våra samarbetspartners bildar tillsammans, ett för Sverige, unikt resurs- och kunskapscenter inom fältet för taktisk träning.

Tactical Training Systems, TTS AB är ett samägarskap mellan svenska On Target Solutions AB och norska Obsima AS.

Obsima AS har en lång och framgångsrik historia av stöd till Norges Försvar och Polis där de bland annat har varit med att utveckla, underhålla och förbättra några av Norges främsta skytte -och träningsanläggningar.

On Target Solutions AB har under cirka 10 års tid varit en betrodd samarbetspartner till Försvarsmakten, Polisen och Försvarets Materielverk inom framförallt rådgivning och projektledning. Inom företaget bedrivs även utveckling av tekniskt avancerade målsystem för stridsutbildning.

Vision

TTS AB ska samla alla nödvändiga kompetenser, råvaror och produkter under ett tak för att kunna bistå våra kunder med helhetslösningar inom skytte- och stridsträningsanläggningar. Vi ska vara den naturliga partnern för myndigheter att vända sig till i frågor om konstruktion, drift, service och rådgivning syftande till världsledande träningsförutsättningar med 24- 7 tillgänglighet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss