Repetition is the mother of knowledge. In cooperation with Beaverfit Special Operations Equipment, we can supply training facilities for training techniques and procedures from basic level to the highest complexity. Container modules provide high quality at very competitive prices and with significantly shorter construction times than normal. Extension and modification over time is never a problem. Here you can see some examples of complexes in use by units in the US and Europe.

Sweep and hkp mock up

En modulbyggnad för dubbelsidig övning i genomsök som dessutom har särskilda inslag för att utmana hundar och hundförare (K9).Högst upp finns en modul för helikopter och repträning. (ADP)
Image

EOD and intrusion

Ett modulkomplex särskilt designat för ingenjörstrupper som övar olika former av inbrytning och sök efter försåt vid strid i bebyggelse (SIB).
Image

Urban training environment

Ett komplex som simulerar ett bostadshus för strid eller genomsök vid övning FIBUA eller MOUT. Detta komplex har även särskilt inbyggda funktioner som underlättar övning av försvar av stridsställning.
Image

Public order training facility

Del av större område för dubbelsidig övning i strid i bebyggelse. På bilden syns också ett torn för repträning, firning och helikoptertjänst - Air delivery platform. Tornet innehåller även ett trapphus och ett hisschakt.
Image

Combat technique

Soldater förbereder en inbrytning på en gata i ett bostadskvarter. Beaverfits container-moduler möjliggör kostnadseffektiva lösningar för att skapa stora arealer av byggnader och objekt i olika form och storlek.
Image

Climbing and rappel

Ett komplex för teknikträning i centrala London. Polis och militär övar bland annat tekniker i klättring, firning och evakuering i detta komplex med trapphus, hisschakt, korridorer och detaljer för fasadklättring.
Image

Complex environment

Ögonblicksbild från ett trapphus under ett genomsök av byggnad.
Image

Realism

Containermodulerna kan designas för att efterlikna olika typer av exteriörer och interiörer.
Image

Cost-effective training

Övning i repellering på Air delivery platform från en simulerad helikopterskid.
Image

Versatile and challenging

Detta komplex är utformat för att medge en kombination av urban klättring, bergsklättring och plattform för helikopter och reptjänst.Dessutom är delar av insidan designad för att efterlikna en kollapsad byggnad i syfte att till exempel öva eftersök och evakuering.
Image